4shared
  • Română
  • English

INS514 – Tehnologia Informaţională şi Suport Decizional

Acest curs trece în revistă sistemele şi tehnologiile informaţionale de bază, discută importanţa datelor, informaţiilor şi a managementul cunoaşterii în organizaţii, rolul pe care acestea îl ocupă în obţinerea şi menţinerea de avantaje competitive. El acoperă utilizarea comerţului electronic la nivel naţional, internaţional şi global şi impactul diviziunii digitale asupra unei economii globalizate, cât și formarea şi evaluarea de sisteme informaţionale audio, infracţiuni informatice şi etică informatică.