4shared
  • Română
  • English

MKT611 – Cercetări de Marketing

Acest curs se concentrează pe metodele şi instrumentele de cercetare utilizate de către cei care iau decizii în cadrul organizaţiilor. Subiectele abordate includ:

• Metoda stiinţifică

• Date primare şi secundare

• Proiectarea cercetării

• Siguranţă şi validitate

• Statistică aplicată

Studenţii vor analiza informaţii generate pentru şi de către companii.