4shared
 • Română
 • English

Documente necesare pentru înscriere

 • Formularul de Aplicare
 • Diplome de studii:
  • Diploma de Licenţă – o copie legalizata, 1 traducere legalizată în limba engleză
  • Foaia matricolă – o copie legalizata şi 1 traducere legalizată în limba engleză
 • Alte certificate sau diplome – original şi 1 copie
 • Testul TOEFL (dacă a fost sustinut) sau un Certificat de Competenţă Lingvistică – Limba Engleză de la Universitatea Bucureşti (Centrul de Limbi Străine, Str. Schitu Măgureanu, Nr. 1, Tel: 021 312 54 54) dacă limba maternă a aplicantului nu este limba engleză.
 • GMAT / GRE, dacă au fost susţinute
 • 1 copie legalizată a certificatului de naştere
 • 1 copie a cărţii de identitate
 • 1 copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă s-au produs modificări după căsătorie)
 • Un Curriculum Vitae actualizat
 • O taxă de procesare de 50 de Euro, care se va plăti în RON, la cursul oficial de schimb din ziua plăţii.

Procedura de evaluare se finalizează cu un interviu, care se concentrează pe experienţa profesională şi de viaţă a aplicantului.

*Originalele documentelor solicitate vor fi restituite deţinătorilor după verificare.