4shared
  • Română
  • English

Reînscrierea la un curs

Un student se poate reînscrie la un curs la care a obţinut calificativul C, cu permisiunea Decanului pentru Studii Absolvite. Atunci când un curs este repetat, ambele calificative vor rămâne pe foaia matricolă a studentului, dar numai calificativul obţinut la cursul repetat va fi utilizat pentru calcularea mediei studentului.