4shared
  • Română
  • English

ACC510 – Contabilitate Financiară

Cursul se focalizează pe studiul principiilor care stau la baza realizării şi utilizării indicatorilor financiari de performanţă, accentul fiind pus pe utilitatea acestora în afaceri.