4shared
  • Română
  • English

MGT 522 – Managementul Resurselor Umane

Punctul central al acestui curs îl reprezintă latura umană a companiei. Sunt abordate sub-funcţiile managementului resurselor umane, diversitatea la locul de muncă, drepturile individului şi variatele chestiuni legale şi etice din acest domeniu.