4shared
  • Română
  • English

MKT 523 – Managementul Marketingului

Acest curs examinează rolul funcţiilor de marketing ale firmelor aflate pe piețele consumatorilor individuali şi ale companiilor, cu accent pe decizii tactice şi operaţionale, incluzând și procesul decizional. Ariile studiate includ:

• Analiza pieţei şi a clienţilor

• Segmentarea pieţei

• Tactici de implementarea mixului de marketing.